the best book writing service is here

Kurumsal gelişimi sağlamak için; kurumun ihtiyaçları belirlenerek, bu ihtiyaçlara özel eğitim programları tasarlanır ve uygulanır. Bu eğitimler sonunda beceri ve performans gelişimi hedeflenir.

Muğla Psikoloji olarak şu eğitimler düzenlenmektedir.

İletişim Eğitimleri

İş hayatında önemli olan iletişim bariyerlerinin ortadan kaldırılması ve kurum içinde etkili iletişim sağlanarak problem çözme becerilerinin arttırılması hedeflenmektedir.

 • Etkili İletişim Becerileri
 • Zor Kişilerle İletişim
 • Problem Çözme Becerileri
 • İş yerinde Çatışma Çözme Becerileri
 • İkna ve Etkileme Becerileri
 • Geri Bildirim Verme Becerileri

Yönetici Eğitimleri

Yöneticilerin liderlik becerilerinin arttırılması hedeflenmektedir.

 • İş yerinde Kriz Yönetimi
 • İletişim ve İmaj Yönetimi
 • Yönetimde Motivasyon
 • Takım Oluşturma ve İş birliği

Performans Geliştirme Eğitimleri

Çalışanların yaptıkları işte karşılarına çıkabilecek performans bariyerlerinin belirlenmesi ve yüksek performans için ihtiyaç duydukları becerilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 • Zaman Yönetimi
 • Duygusal Zekâ Becerilerini Geliştirme
 • Özgüven Geliştirme
 • İş- Özel Hayat Dengesi

Kişisel Gelişim Eğitimleri

Çalışanların kişisel gelişimini ve iyilik halini arttırmayı hedefleyen eğitimlerdir. Bu eğitimlerle çalışanların iş dışında günlük hayattaki bazı alanların da (ebeveynlik, özel hayat, sosyal hayat) güçlendirilmesi, bu yolla çalıştıkları kuruma bağlılık ve memnuniyetlerinin artması hedeflenmektedir.

 • Stres Yönetimi
 • Öfke Kontrolü
 • Tükenmişlik Sendromu
 • Mutlu İlişkiler- Mutlu Evlilikler
 • Duygusal Yeme
 • Çocukla İletişim
 • Oyun Yolu ile Çocuklarla İletişim
 • Çalışan Ebeveyn Olmak
 • Bebek Doğduktan Sonra Evlilikler
Kategoriler: Uncategorized

0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir